ติดต่อ
 
 

ผู้บังคับบัญชา


พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

พลตรี พิชิต ฟูฟุ้ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓

พลตรี อดิศรย์ โครพ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี

พันเอก ปราการ ปทะวานิช
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
(๑)


พันเอก สุรินทร์ นิลเหลือง
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
(๒)

พันเอก หทัยเทพ กีรติอังกูร
เสนาธิการ จังหวัดทหารบกสระบุ
รี

พันเอกนันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์
รองเสนาธิการจังหวัดทหารบกสระบุรี

พันโท ประยุทธ จันทร์สมาน
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกสระบุรี 

 

 

 

 
 
   
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
กำลังพล
ภารกิจ
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม
รับตรวจ นรด.
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ส.บ.
กิจกรรมยิงปืน
กิจกรรมฝึกภาคสนามปี 54
พิธีมอบกระบือ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สิทธิขณะเป็น นศท.
สิทธิเมื่อสำเร็จการฝีก
วิชาทหาร
ข้อผูกพันต่อทางราชการ
การขอรับหนังสือประจำตัว
การขอเลื่อนยศ
การขึ้นทะเบียนและนำปลด
การขอแต่งตั้งยศ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ
ของ นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
การขอหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร
ข้อมูลการให้บริการ
ประชาชน
เกณฑ์คะแนนทดสอบ
ร่างกาย นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ธนาคารข้อสอบ
คู่มือระบบทะเบียนพล
ส่งข้อมูลรับตรวจ รอง ผบ.นรด.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Search:

 

 

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
Copyright © 2011