Update 18/01/2558

 


การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กอ.ฝึกภาคสนาม บ้านห้วยจระเข้ ต.กุดนกเป้า อ.เมือง จ.สระบุรี

พิธีกระทำสัตย์ ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นนศท.ประจำปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 สถานที่ สนามกีฬา รร.อยุธยาวิทยาลัย โดยมี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


 

 

 

รายฃื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที 1

ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่2

*สถานศึกษา จว.สระบุรี รายงานตัว วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 9.00 น.

สถานที่รายงานตัว นฝ.นศท.มทบ. 18

*สถานศึกษา จว.อยุธยา รายงานตัว วันที่ 9 มิ.ย.2559 เวลา 9.00 น

สถานที่รายงานตัว สำนักพุทธสมาคม จว.พระนครศรีอยุธยา

 

saraburi man

saraburi woman

Ayutthaya man

Ayutthaya woman

 

 

 

 

 

พิธี รับ - ส่ง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.18

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559

 

ผบ.มทบ.18 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรายงานตัว

นศท. ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

แม่ทัพภาคที่ 1

 

พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18พันโท อมรวัฒน์ มัจฉา
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 18

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 1

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 2

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 3

ระบบงานทะเบียนพล นศท. LINK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
กำลังพล
ภารกิจ
วิสัยทัศน์
เว็บบอร์ด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
กิจกรรมวันแม่ 54
กิจกรรมวันไหว้ครู 54
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
รอง ผบ.นรด.ตรวจเยี่ยม
รับตรวจ นรด.
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.จทบ.ส.บ.
กิจกรรมยิงปืน
กิจกรรมฝึกภาคสนามปี 54
พิธีมอบกระบือ
พิธีเปิดการฝึก ปี 2555 พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดการฝึก นศท. 2555
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สิทธิขณะเป็น นศท.
สิทธิเมื่อสำเร็จการฝีก
วิชาทหาร
ข้อผูกพันต่อทางราชการ
การขอรับหนังสือประจำตัว
การขอเลื่อนยศ
การขึ้นทะเบียนและนำปลด
การขอแต่งตั้งยศ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศ
ของ นศท.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
การโอนย้ายสถานศึกษา
การเปลี่ยนชื่อสกุล
การขอหนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหาร
การยกเว้นไม่มาตรวจเลือก เป็นทหารฯ
การพ้นสภาพ
ข้อมูลการให้บริการ
ประชาชน
เกณฑ์คะแนนทดสอบ
ร่างกาย นศท.
ภาพตัวอย่างท่าที่ใช้ทดสอบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ธนาคารข้อสอบ
คู่มือระบบทะเบียนพล
ส่งข้อมูลรับตรวจ รอง ผบ.นรด.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Search:

 

 

 

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
Copyright © 2011